Hembygdsförening

Bäckefors Hembygds & Framtidsförenings styrelse 2024:

Ordförande: Lennart Jonasson 070-7142945

Vice ordförande: Linda Älventorp

Kassör: Maylis Svensson 070-6874477

Sekreterare: Viveca Solvang

Ledamot: Martina Carlgren

Ledamot: Emma Mattsson

Ledamot: Sofia Andersson

Ledamot: Sven-Rune Svensson

Ledamot: Viveca Solvang

Ledamot: Kim Gustavsson

Ledamot: Elin Isaksson

Ledamot: David Hesselroth

Suppleant: Mikaela Andersson

Suppleant: Tobias Älventorp

Suppleant: Gabriella Liljeqvist

Medlemskap i Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening

Medlemsavgiften för år 2024 är 120:-. BG: 5044-9099
Vill Ni också ha boken Hembygden anger Ni detta på inbetalningskortet. Betala då in ytterligare 150:- så levererar vi boken. Vid ev. tillkommande postfrakt betala in 40:-

Ambitionen för föreningen 2024 är att vi ska fortsätta arbetet med att:

– driva Bäckegården som idag är ett allaktivitetshus där det bl.a.inryms bibliotek,  pizzeria och är en attraktiv samlingslokal.

– visa film på Bäckegården.

– marknadsföra och guida på hembygdsmuseet och vid gamla bruket.

– fortsätta skötseln av Granbacka

– ha kulturbevarande verksamhet

– medverka vid vår- och höst- samt julmarknad

– bistå samt starta upp olika projekt som gynnar Bäckefors utveckling jobbar nu med tågstopp

Ditt medlemskap är viktigt för att vi ska kunna fortsätta arbeta för vår hembygd!

Ett ställe att trivas på