Hembygdsförening

Bäckefors Hembygds & Framtidsförenings styrelse

Ordförande: Lennart Jonasson 070-7142945

Vice ordförande: Linda Älventorp

Kassör: Maylis Svensson 070-6874477

Sekreterare: Emma Mattsson 070-2675945

Ledamot: Yvonne Karlsson

Ledamot: Sven Rune Svensson

Ledamot: Sofia Andersson

Ledamot: Joséphine Karlsson

Ledamot: Viveca Solvang

Suppleant: Tobias Älventorp

Suppleant: Kim Gustavsson

Adjungerade: Jonny Bengtsson

Adjungerade: Elin Isaksson

 

 

 

 

 

 

Medlemskap i Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening

Medlemsavgiften för år 2017 är 100:-. BG: 5044-9099
Vill Ni också ha boken Hembygden anger Ni detta på inbetalningskortet. Betala då in ytterligare 150:- så levererar vi boken. Vid ev. tillkommande postfrakt betala in 40:-

Ambitionen för föreningen 2017 är att vi ska fortsätta arbetet med att:

– driva Bäckegården som idag är ett allaktivitetshus där det bl.a.inryms bibliotek, fritidsgård, pizzeria och attraktiv samlingslokal.

– under året vidareutveckla det servicekontor som finns inrymt på Bäckegården. Arne Pettersson finns på kontoret måndag kl. 10-14 och onsdag kl. 14-18

– visa bio på Bäckegården. Bli medlem i Bäckefors Filmklubb.

– marknadsföra och guida på hembygdsmuseet och vid gamla bruket.

– röja sly och städa badplatsen vid Skogsviken (i samarbete med Bäckefors Båtklubb)

– fortsätta skötseln av Granbacka

– ha kulturbevarande verksamhet

– mata tranorna vid Knä sjö

– ha öppet Café Bibblan någon gång i månaden

– medverka vid vår- och höst- samt julmarknad

– bistå samt starta upp olika projekt som gynnar Bäckefors utveckling

Besök vår hemsida: www.backefors.com samt även facebook

Ditt medlemskap är viktigt för att vi ska kunna fortsätta arbeta för vår hembygd!

Ett ställe att trivas på