Bilder

Bäckefors!

Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening
668 40 BÄCKEFORS
Ordförande Lennart Jonasson Tel. 070-7142945

Kassör Maylis Svensson Tel. 070-6874477

Eventuellt hyra och frågor om Bäckegården Carina Strannelind Tel. 070-9509829

Styrelsen jobbar aktivt med:
– driva Bäckegården som idag är ett allaktivitetshus där det bl.a.
inryms bibliotek, fritidsgård, pizzeria och attraktiv samlingslokal.
– tillsammans med andra föreningar, sköta området kring utegymmet
– marknadsföra och guida på hembygdsmuseet och i ruinområdet
– fortsätta skötseln av Granbacka
– arrangera volleybollturnering
– medverka vid vår- och höstmarknad
– bistå samt starta upp olika projekt som gynnar Bäckefors utveckling bl.a tågstopp
– driva projekt föräldrar/barnaktivitet
– arrangera Fackeltåg till tomten/Jul i Bäckefors
– driva Föreningsalliansen vidare
– bevaka samhällets intressen

Vill ni hjälpa till med att t.ex. baka, servera, bygga eller hjälpa till med annat så hör gärna av er. Kom med idéer! Vi tar tacksamt emot allt stöd vi kan få.

Ditt medlemskap är viktigt för att vi ska kunna fortsätta arbeta för vår hembygd!

Medlemskap år 2024 Kr 120:-/person
Bankgiro: 5044-9099 Swishnr: 123 499 00 08 OBS! Ange namn

Styrelsen för Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening