Bäckefors - ett ställe att trivas på

Om Bäckefors

Bäckefors ligger centralt mitt i Dalsland

med pendlingsavstånd till bl. a Halden, Uddevalla och Vänersborg

 

Annan information

     Tomter till salu !

 

I Bäckefors finns 20 fina tomter till salu  som kostar 50.000 inkl. anslutningsavgifter och bygglovskostnad.

 

 

 

Intresserad av att driva Café?

 

Café Sjöluckan med bl a möjlighet till minigolf och trevliga lokaler finns för dig som drömt om att driva café.

 

 

Kontakta Pineskär Fastighets AB

anneli@pineskar.se

     

    

 

   Bäckefors finns nu på facebook 

    www.facebook.com

Ungdomslokal på Bäckegården

 

Ungdomslokalerna har iordningsställts (byggts om) på Bäckegården. Lokalerna har anpassats enl. de intentioner vi anförde i vår ansökan till Boverket. Entrén utvändigt är säkerställd med extra belysning och entrén invändigt + toan är belagd med klinkers på golvet och väggarna är nymålade. Rummen är också nymålade och trevligt inredda och utrustade enl. förslag från ungdomarna.

 

Målen har uppfyllts väl då besökande ungdomar med råge överstiger det antal vi beräknade. Vi kan med glädje konstatera att alla är nöjda.

 

De aktiviteter som planerades är genomförda. Invigning skedde med uppslutning från press, kommunalråd och representanter från föreningslivet. Samarbete bibliotek och fritidsgård fungerar väl. Bäckefors IF anordnar bingo 1 ggr/v då ungdomar och äldre samsas gott i det gemensamma köket.

 

Många ungdomar kommer till fritidsgården och ryktet har spridit sig om dess popularitet även till grannkommunerna.

 

Utvärdering sker bl.a. genom ständig kontakt med fritidsgården genom närvaro av styrelse-representant. Erfarenhetsspridning sker genom de kontakter vi har med övriga föreningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hembygdsmuseum

Bäckefors Hembygdsmuseum finns i en tidigare skola, byggd 1829 (lagen om allmän skolplikt infördes först 1842!). På bottenplanet kan man se samlingar av bruksföremål, äldre husgeråd, verktyg och redskap för bl a kopparslagare och skomakare. På övervåningen finns en skolsal med bänkar och undervisningsmateriel från 1800-talet, information om brukets historia samt en tidstypisk lägenhet, kanske lärarens.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Unik Bruksmiljö

De pittoreska och K-märkta byggnaderna från brukets storhetstid är mycket välbevarade och naturskönt belägna. Vid Gamla Bruksgatan ligger bl. a Gamla Brukets Vandrarhem, skolbyggnaden, brukskontoret och handelsboden. Längre upp i backenfinns herrgården och Engelska byggnaden. Utmed strömmen finns ruiner efter de olika smedjorna, brygghuset, kolningshuset, kvarnen och sågen. Bäckefors Hembygds- och Framtidsförening erbjuder guidade turer efter överenskommelse.

 

 

 

 

 

 

 

    Uppdatering av hemsidan

     Vill du ha med någon information på hemsidan eller uppdatera information är du välkommen att kontakta    

     oss via  anneli@pineskar.se

 

  

Copyright ® 2003 CompanyName.com  
Välkommen till Bäckefors - mitt i Dalsland