Bäckefors - ett ställe att trivas på

Öppettider

 

Öppet efter överenskommelse med Petra 0739-452 312

 

 

 

 

 

 

 

 
Bäckefors museum ligger i en gammal skolbyggnad
från 1829. Samlingarna består av allmogeföremål, äldre
husgeråd, snickeriverktyg, kopparslageriredskap samt
skomakarredskap. På övervåningen finns en skolsal med
undervisningsmaterial från 1800-talet, brukets historia samt
en lägenhet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fakta om den Svenska folkskolan
  Den svenska folkskolan kom 1842. Vad var det då som

  drev fram detta beslut? Tidigare fanns de äldsta utbildningarna

  i städerna och utbildade präster. Det hade sen 1686 hållits

  husförhör för att myndigheterna ville få kontroll över befolkningen

  och dess religiösa uppfattning. Anledningen var att man skulle få

  folk att acceptera skatter och andra besvär, som man sa. Detta

  gjordes lättast om man hade samma religionsbakgrund. På 1700-

  talet började man försörja sig i städerna som industriarbetare och

  på landet som torpare och statare. Kyrkan fick allt svårare att

  kontrollera troheten mot Gud.

   

  Det som stadgades var undervisningsplikten, inte skolplikten.

  Församlingarna tyckte inte detta var så bra eftersom det innebar

  kostnader. Dessutom var barn oumbärliga i hemmet så de lämnade

  ofta skolan i 10-års åldern. Innan plikten infördes var det ofta uttjänta

  soldater, handikappade eller gamla kvinnor. Efter 1842 var läraren alltid

  en han och 1858 fick kvinnorna rätt att undervisa. Läraren hade ingen

  hög status och detta visade sig i lönerna.

   

  Pedagogiken som användes var växelundervisning eller som den även

  kallades Lancastermetoden. En lärare var ansvarig för ett klassrum med

  100 elever som i sin tur var uppdelade i grupper och denna leds av de

  äldre duktigare eleverna. I bänkarna sitter eleverna och skriver i sand med

  pekfingret eller med pinnar. I övrigt saknas undervisningsmaterial.

  Man lärde sig förutom att läsa, skriva och räkna, trädgårds- och skogsskötsel,

  geografi, naturkunskap historia men framför allt kristendom, katekes och

  biblisk historia.

   

  I slutet av 1800-talet ersattes metoden med den s.k. åskådningsundervis

  -ningen och läraren skötte själv undervisningen. Detta innebar mindre klasser,

  mer klassrum och fler lärare vilket medförde att mer pengar krävdes till försam

  -lingens förskräckelse.


  Många av barnen var så fattiga att syskonen fick gå varannan dag för att

  kunna dela på kängorna. Skolan började med psalmsång, morgonbön och

  sedan läxförhör. Luthers lilla katekes lärde man sig rabbla utantill. Denna

  gick igen i all undervisning. I katekesens hustavla regleras hur människan

  skall förhålla sig. Man ska lyda Gud, fosterlandet och föräldrarna.

   

   

   

   

   

   

    

   Copyright ® 2003 CompanyName.com  
   Välkommen till Bäckefors - mitt i Dalsland