Bäckefors - en plats att gilla

Ordförande har ordet

Dalslands Sparbank stöttar Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening

Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening tackar alla som på olika sätt bidrog till att göra Hemvändardagen till ett så lyckat arrangemang.

 

****************************

 

Inbjudan till företagsträff nr 2

I Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening hade vi sedan länge närt en idé att anordna en träff för företagare med postadress Bäckefors. Den 28 oktober anordnades första träffen och den gav direkt mersmak. Nu inbjuder vi er företagare till träff nr 2 på Bäckegården den 25 november kl. 17.00. På dagordningen står bl.a. infotavlan vid Facklan och ev. gemensam hemsida. Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening bjuder på kaffe och fralla. VÄLKOMMEN!

 

 

***************************

 

 

Medlemskap i Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening

 

Medlemsavgiften för år 2014 är 100:-.

Vill Ni också ha boken Hembygden anger Ni detta på inbetalningskortet. Betala då in ytterligare 130:- så levererar vi boken. Vid ev. tillkommande postfrakt betala in 40:-

 

Ambitionen i föreningen är att vi ska fortsätta arbetet med att

 

-     driva Bäckegården som idag är ett allaktivitetshus där det bl.a.inryms bibliotek, fritidsgård, pizzeria och attraktiv samlingslokal.

-           under året vidareutveckla det servicekontor som finns inrymt på Bäckegården.

-          Visa bio på Bäckegården. Bli medlem i Bäckefors Filmklubb.

-     marknadsföra och guida på hembygdsmuseet och i ruinområdet

-     röja sly och städa badplatsen vid Skogsviken (i samarbete med Bäckefors Båtklubb)

-        fortsätta skötseln av Granbacka

-           ha kulturbevarande verksamhet

-           mata tranorna vid Knä sjö

-     ha öppet Café Bibblan någon gång i månaden

-     medverka vid vår- och höst- samt julmarknad

-     bistå samt starta upp olika projekt som gynnar Bäckefors utveckling

 

 

Besök vår hemsida: www.backefors.com samt även facebook

 

Ditt medlemskap är viktigt för att vi ska kunna fortsätta arbeta för vår hembygd!

 

 

Kontaktinformation

Kontakta Lennart Jonasson

070-714 29 45

lennartojonasson@hotmail.com

 

 

 

 Café Sjöluckan är öppet efter beställning.

 

 

 

 

 

Reseterminalen. Hit kan du enkelt ta dig med buss.

 

 

Den nya parken vid infarten till samhället är ett resultat av föreningens arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009 Backefors.com  
Välkommen till Bäckefors - mitt i Dalsland